Category : Hong Kong Variety/News

Tokyo Shopping Guide – 東京血拼攻略

Overview: 香港人「瘋迷」日本,沒有最愛、只有更愛,去日本玩唔厭,何不地氈式尋訪地道潮店潮物?四位主持吳若希、林穎彤、沈韋汝、牟韻潔懶理公主病,帶你聰明又優雅地反轉東京!

參與當地一年兩次的「二手世界名牌大特賣」,件件價值連城的名牌貨品任你揀,瘋狂盡掃只怕拖爆喼拎唔到!尋寶之旅蔓延至東京街頭小店,搜羅絕版二手名牌珍品;出發機場前必到關東最大Outlet,實行上機買到落機!「瘋買姐妹」,衝啊!

2019 Fortune Show – 新春開運王
Dancing For A Reason – 一個因去跳舞